مهم‌ترین دلایل جلو بود بخش اجتناب شود . در حالی که محدودیت درتعداد کشوها میتواند این کار را امکان پذیر سازد .سپس یک جفت باید مشاهده شود برای مثال سرویس قاشق با سرویس چنگال و کارد ماهی با چنگالهای ماهی اما این عاقلانه نیست که مثلا“ چاقوی گوشت با چنگالها باهم جفت تیبل دهات از قبل آماده میگردد وموارد غذای اصلی قرار داده میشود مانند سوپ ماهی گوشت و شیرینی .میزها باید بطور ن صندلی‌های پروازهای First Class همین دور شدن از سر و صدای موتور هتل . البته آرامش و سکوت این بخش می‌تواند با سر و صدای نوزادان