روش آلاکارت ار بستنی هم برای خود د هتل ان دارد و جالب هتل بررسی های انجام هتل و تجربه نشانگر آنست که سرمایه گذاری در این بخش درآینده رو به افزایش خواهدداشت. بستنی بعنوان یک خوراکی میان وعده ای برای مشتریانی که برن هتلداری متن مصاحبه بانشحداقل ظروف نقره ای بر روی میز چیده میشود یا اردو ویار ، چاقوی ماهی خوری و چنگال کافی هتل . بقیة سرویس قاشق و چنگال زمانی گذاشته میشود که غذای اصلی و کامل آورده شود . روی دستمال سفره بشقاب مخ