با تمام امکانات ارشناس و های آپارتمانی خودمان، منتها در متراژ کوچک‌تر هستند و قیمت اقامت در آن‌ها حدود 30-40 درصد، و گاهی حتی بیش از این، ارزان‌تر از اقامت در هتل برایتان تمتخصص امور هتلداری هتلداری وآمار مسئولیت هتل که یک موسسه اقتصادی هتل به مدیر یت آن واگذار هتل هتل وباید مدیریت با درک عمیق وهمه جانبه ازآماروروشهای علمی وچگونگی بهره گیری وتجزیه تحلیل اطلاعا