محض رسیدن، رانندگی طولانی ن ه باشید تا چند ساعت تأخیر برای‌تان کابوس نشود. از 15 آبان 90 تا 15 خرداد 9192,000 تومان Best Western Grand City Hotel Liebenwaldگران‌ترeاز 30 مهر 90 تا 12 فروردین 91STANDARD ROOM همراه با صبحانههر شب 82,000 تومان عکنید. خسته‌تر می‌شوید و زودتر از پا در می‌آیید. اضافه بار • از محدودیت‌هایی که شرکت هوایی برای وزن و تعداد چمدان‌ها قرارداده اطلاع دقیق داشته باشید. معمولاً قوانین محکمی دراین مورد دارند و هزینه‌های گزافی برای اضافه‌بار می‌گیرند. مطمئن شوید که مقررات واقعی شرکت هوایی پرواز خودتان را چک کرده‌اید... اگر بارتان بیش از حد مجاز هتل ، ارزان‌ترین روش برای حمل بارتان را پیداکنید. گاهی ا