ه باشید تا چند ساعت تأخ ریه تحلیل روزعینا درسایت قرار گرفت روزهای کم‌رونق یک صنعت تحلیل روز:براى ارایه خدمات بهتر دریک هتل چندعامل مهم وجود دارد که شامل ساختمان، تجهیزات، امکانات، خدمات، سیستم وگردش کار هتل، تکنولوژی و مدیریت هتل و سرویس‌دهى به اث خبر یر برای‌تان کابوس نشود. از 15 آبان 90 تا 15 خرداد 9192,000 تومان Best Western Grand City Hotel Liebenwaldگران‌ترeاز 30 مهر 90 تا 12 فروردین 91STANDARD ROOM همراه با صبحانههر شب 82,000 تومان ع