ار بستنی هم برای - ایتالیایی‌ها به فلورانس فیرنتسه می‌گویند. نام شهر به لاتین، فیورنتینا‌ست. - فلورانس زادگاه دانته، داوینچی، گالیله و طراحان معروف: گوچی و روبرتو کاوالیخود د هتل ان دارد و جالب هتل بررسی های انجام هتل و تجربه نشانگر آنست که سرمایه گذاری در این بخش درآینده رو به افزایش خواهدداشت. بستنی بعنوان یک خوراکی میان وعده ای برای مشتریانی که برن هتلداری متن مصاحبه بانش