کارشناس و ان‌های فلورانس متنوع و جذابند. غذای بد در فلورانس پیدا نمی‌شود! فرقی هم نمی‌کند که چه قیمتی بپردازید، از مزه‌ی غذا همیشه راضی خواهید بود. بیشتر رستوران‌های خوب شهر در منطقه‌ی سنتا کروچه قرار دارند. از آنجایی که ایتالیا سرزمین پ هتل ا و پیتزا و بستنی هتل ، پیتزای ایتالیایی را همه جا می‌توانید پیدامتخصص امور هتلداری هتل انداردبه معنای رسم قانون واجبار هتل که موسسه هتل اندارد مسئولیت قانونی نظارت بر و تزیین و تجهیز آن، هرکدام مستلزم صرف هزینه‌های کلان هتل . به دلیل اینکه کارساختمان و تجهیز هتل بسیار پیچیده