عتبار خاصی نیز در دنیا دارن ستند، امکان خم‌کردن پشتی صندلی به عقب و لمیدن ندارید. . در صندلی‌های کنار دست‌شویی ممکن هتل مشام‌تان آزرده شود یا رفت وآمد بیش از حد مسافران کلافه‌تان کند. . صندلی‌های کنار کابین آشپزخانه، سروصدا دارد. مخصوصاً اگر در پروازی باشید که وعده‌ی غذایی پخته یا آمادد. میدان سن لورنزو و مارکتّو نوئُوُ از بهترین مکان‌ها برای خرید در فلورانس هتل . مغازه‌های سوغاتی فروشی در همه جای شهر پراکنده‌اند و نمونه‌های کوچک تابلو‌های معروف و آثار مهم نقاشی و مجسمه‌سا