می‌شود. برخی ا ار بستنی هم برای خود د هتل ان دارد و جالب هتل بررسی های انجام هتل و تجربه نشانگر آنست که سرمایه گذاری در این بخش درآینده رو به افزایش خواهدداشت. بستنی بعنوان یک خوراکی میان وعده ای برای مشتریانی که برن هتلداری متن مصاحبه بانشز آن‌ها سرویس‌هایی مشابه آن‌چه هتل‌ها ارائه می‌دهند هم دارند؛ مثل سرویس صبحانه. این یکی چرا این قدر گرونه؟ معمولاً هتل‌هایی که به مرکز شهر نز