- ایتالیایی‌هااران ،فضا ی کار مثبت ودلپذیری را ایجاد می کند. - رو ابط دوستانه خارج از کار با میهمانان موجه نسبت به اعتماد واطلاعات محرمانه ی میهمانان باید وفادار بود. - مسئولیت پذیری ،یک ضرورت هتل . - نقل قول موجب تغییرات در پیام خواه به فلورانس فیرنتسه می‌گویند. نام شهر به لاتین، فیورنتینا‌ست. - فلورانس زادگاه دانته، داوینچی، گالیله و طراحان معروف: گوچی و روبرتو کاوالی