تاشدة رومیزی بی) آن غذای ویژه نیز میباشد . سیب زمینی و سبزیجات به عنوان چاشنی در قیمت گذاری plat dv jour میباشند این غذا همیشه یک غذای آماده هتل . یک خدمتکار خون انگشت شست و دیگر انگشتان بوده و رومیزی روی صندلی می افتد .( v. serving ) رو میزی کثیف به دورترین لبه می چیند بین انگشتان وکف دست و