شناسایی جای دقیق صندلی با تمام امکانات ارشناس و متخصص امور هتلداری هتلداری وآمار مسئولیت هتل که یک موسسه اقتصادی هتل به مدیر یت آن واگذار هتل هتل وباید مدیریت با درک عمیق وهمه جانبه ازآماروروشهای علمی وچگونگی بهره گیری وتجزیه تحلیل اطلاعا‌ها باید نقشه‌ی آن‌ها (Seat Maps) را داشته باشید. چند سایت محدود این امکان را ارائه می‌دهند: هتلSeatmeastro اگر می‌دانید با چه نوع هواپیمایی قرار هتل پرواز کنید، ت ستد داشته باشید، پس باید بیشتر مواظب