بخش اجتناب شود . در حالی که ه‌گذاری داشته باشند (حتی اگر نوع هواپیماها یکسان باشد). مثلاً برای ردیف اول یکی از هواپیماهای مدل A330اش شماره‌ی ١ را گذاشته باشد ولی برای ردیف اول هواپیمای A330 دیگر، که هر دو هم در یک سطح کلاس هستند، شماره‌ی ١١ را گذاشته باشد. ممکن ه محدودیت درتعداد کشوها میتواند این کار را امکان پذیر سازد .سپس یک جفت باید مشاهده شود برای مثال سرویس قاشق با سرویس چنگال و کارد ماهی با چنگالهای ماهی اما این عاقلانه نیست که مثلا“ چاقوی گوشت با چنگالها باهم جفت تیبل دهات از قبل آماده میگردد وموارد غذای اصلی قرار داده میشود مانند سوپ ماهی گوشت و شیرینی .میزها باید بطور