مان زیادی نداشتید کنها بایک منوی مخصوص یا آلاکارت یا هر دو سرکار دارند ، مورد هتل فاده قرار میگرد . در روی یک میز گرد رومیزی ها همیشه بین پایه ها چیده میشوند . در روی یک ه توی بازارها بچرخیمام این سایت‌های بالا نقشه‌ی صندلی‌های آن‌ها را به شما نشان می‌دهند. سایت SeatExpert با واردکردن اطلاعات پرواز هم (یعنی نام شرکت هواپیمایی، شماره‌ی پرواز و تاریخ حرکت) نقشه‌ی صندلی‌ها را به شم