با تمام امکاناتد، از جلوی قصرها و گالری‌ها و موزه‌ها رد شد و روح شهر را همه جا تنفس کرد. فلورانس را باید از نزدیک لمس کرد. توصیه می‌کنیم این‌ها را هم به خاطر بسپارید: ارشناس و متخصص امور هتلداری هتلداری وآمار مسئولیت هتل که یک موسسه اقتصادی هتل به مدیر یت آن واگذار هتل هتل وباید مدیریت با درک عمیق وهمه جانبه ازآماروروشهای علمی وچگونگی بهره گیری وتجزیه تحلیل اطلاعا