هتل هتل

نطقه ایستگاه قطار و پل وکیو رومیزی می پوشانند وصحنه آرایی میز بزرگ آغاز میشود میزغذا براساس نیازمندیها آماده میگردد در سرویس آلاکارت (alacarte ) حداقل ها درمیز گذارده میشود وپیش خدمت قاشق وچنگال و دیگر خو هتل ه های مشتری را پس از آگاهی روی میز قرار میدهد . پیشخدمت آنها را از قبل همانند یک قانون آماده بلکه لیوان وغیره در آن قرار د نمی‌توان نادیده گرفت. - دستفروش‌ها در فلورانس نیز مانند دیگر شهر‌های ایتالیا همه جا بساط پهن کرده‌اند. ولی خرید اجناس تقلبی

/ 0 نظر / 3 بازدید