هتل ها

د، حتما‍ً با یکی از کارمندان بهترین زم ان چقدر هتل . معمولاً برای پروازهای داخلی ١ ساعت و برای پروازهای بین‌المللی ٢ ساعت قبل از پرواز توصیه‌می‌شود. در ایران و برخی کشورهای دیگر، ممکن هتل بهتر باشد ٣ ساعت قبل از پرواز به فرودگاه برسید. به اینِ شرکت هواپیمایی یا گیتِ امنیت پرواز (security gate) صحبت کنید. اگر واقعاً خطر جاماندنتان از پرواز وجودداشته باشد، کارتان را سریع‌تر و خارج از نوبت انجام می‌دهند. اما اگر

/ 0 نظر / 7 بازدید