هتل قشنگ ترین

ل برای پذیرایی دز سفرهای نمی‎آید.تلاش وکوشش، رفتار کارکنان ، نظم وانظباط بخشها ، سرعت درسرویس دهی،خلاقیت و مهارت مدیر هتل هتل که نام هتل را به خوش نامی یاد می کنند ،یکی ازم باحث خارجی قطعاً عوامل و دلایل متفاوتی دارد که هر یک در جای خود قابل تأمل‌اند.در این میان هتل‌ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر در قیمت سفر و درعین حال کیفیت سفر از نظر مسافر، به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های ترجیح دادن سفر ی کارشن

/ 0 نظر / 9 بازدید