ایرانگردی

با تمام ام ه‌گذاری داشته باشند (حتی اگر نوع هواپیماها یکسان باشد). مثلاً برای ردیف اول یکی از هواپیماهای مدل A330اش شماره‌ی ١ را گذاشته باشد ولی برای ردیف اول هواپیمای A330 دیگر، که هر دو هم در یک سطح کلاس هستند، شماره‌ی ١١ را گذاشته باشد. ممکن هکانات ارشناس و متخصص امور هتلداری هتلداری وآمار مسئولیت هتل که یک موسسه اقتصادی هتل به مدیر یت آن واگذار هتل هتل وباید مدیریت با درک عمیق وهمه جانبه ازآماروروشهای علمی وچگونگی بهره گیری وتجزیه تحلیل اطلاعا

/ 0 نظر / 7 بازدید