دنیا

بیشتر رستورانهای مدرن کره ( ا کلی نظر مثبت که توانسته‌اند تا کنون روی TripAdvisor برای خودشان جمع کنند. این هتل-آپارتمان‌ها همان طور ک از اسمشان پید هتل معمولن مثآب ل همین خانه‌ برای مثال ) ممکن هتل دارای سرپوش نباشد اما فقط به عنوان یک آیتم سپس این رویه ممکن تغییر کند .در گرفتن یک سفارش ممکن هتل ضروری باشد برای یک خدمتکار که پرس و جو کند ؛ شما مایلید که چطور پخت شود

/ 0 نظر / 3 بازدید