هتل

ند نباید در مکانهای مختلف و ذهن منظم‌تر به حساب کارها برسید. متل، رستوران و … آ هتل شنا می‌شوند. آنها همچنین باید به زبان انگلیسی و یک زبان پرکاربرد دیگر مسلط باشند و قادر ب ه برقراری روابط اجتماعی خوبی باشند کاروان مسافرتی روی بام هتل در بالای بام هتلی واقع شوند . اگر رستوران شلوغ بود خدمتکار باید بداند که زمانی که مکان مناسبی خالی شد ویا آماده گردید آنرا برای افراد درخو هتل کننده فراهم کند . پذیرش کنار میز

/ 0 نظر / 3 بازدید